[Video] Tham khảo quy trình trồng bơ theo chuẩn VietGAP

0 615.145

Phóng sự “Mô hình trồng bơ theo chuẩn VietGAP” của đài truyền hình Đăk Lăk thực hiện tại Công ty cà phê Phước An. Mời bà con cùng theo dõi.

Giới thiệu mô hình trồng bơ chuẩn VietGAP
FWDEVPUtils.onReady(function(){ FWDEVPlayer.videoStartBehaviour = "pause"; new FWDEVPlayer({ //main settings useYoutube:"yes", useVimeo:"no", instanceName:"player1", parentId:"myDiv", mainFolderPath:"https://vieneakmat.net/wp-content/plugins/youtube-jwplayer/content/", skinPath:"classic_skin_dark", displayType:"responsive", autoScale:"yes", videoSourcePath:"wkwZKWQK4RA", posterPath:"https://img.youtube.com/vi/wkwZKWQK4RA/0.jpg", rightClickContextMenu:"developer", useChromeless:"no", addKeyboardSupport:"yes", autoPlay:"no", loop:"no", maxWidth:736, maxHeight:413, volume:1, backgroundColor:"#000000", posterBackgroundColor:"#000000", //logo settings showLogo:"no", hideLogoWithController:"yes", logoPosition:"topRight", logoLink:"https://www.webdesign-flash.ro", logoMargins:5, //controller settings showController:"yes", showControllerWhenVideoIsStopped:"yes", showVolumeScrubber:"yes", showVolumeButton:"yes", showTime:"yes", showYoutubeQualityButton:"yes", showSubtitleButton:"yes", showShareButton:"yes", showEmbedButton:"yes", showFullScreenButton:"yes", repeatBackground:"no", controllerHeight:45, controllerHideDelay:5, startSpaceBetweenButtons:11, spaceBetweenButtons:11, mainScrubberOffestTop:15, scrubbersOffsetWidth:2, timeOffsetLeftWidth:1, timeOffsetRightWidth:2, volumeScrubberWidth:80, volumeScrubberOffsetRightWidth:0, timeColor:"#bdbdbd", youtubeQualityButtonNormalColor:"#888888", youtubeQualityButtonSelectedColor:"#FFFFFF", //subtitle subtitlePath:"", showSubtitleByDefault:"no", //embed window embedWindowCloseButtonMargins:0, borderColor:"#333333", mainLabelsColor:"#FFFFFF", secondaryLabelsColor:"#a1a1a1", shareAndEmbedTextColor:"#5a5a5a", inputBackgroundColor:"#000000", inputColor:"#FFFFFF", //ads openNewPageAtTheEndOfTheAds:"no", adsVideoSourcePath:"none", adsButtonsPosition:"right", adsPageToOpenURL:"https://www.webdesign-flash.ro", adsPageToOpenTarget:"_blank", adsThumbnailPath:"content/posters/thumbnail.jpg", skipToVideoText:"You can skip to video in: ", skipToVideoButtonText:"Skip Ad", timeToHoldAds:4, adsTextNormalColor:"#bdbdbd", adsTextSelectedColor:"#FFFFFF", adsBorderNormalColor:"#444444", adsBorderSelectedColor:"#FFFFFF" }); });
Bạn đang xem video Giới thiệu mô hình trồng bơ chuẩn VietGAP - Đăng ngày: 09/05/2017 - Bởi: Vườn Ươm Cây Giống Tiến Đạt - Thời lượng: 00:06:15 - Video này có lượt xem trên Youtube là 7.184, số lượt chọn thích: 6, số lượt bình luận: 2

Tìm kiếm bài này trên Google : トランプ大統領 韓国大統領の握手拒否 画像, 伊藤詩織, 少しh, 田中みな実

Loading...